Er dine træer sikre?

Et risikotræ er et træ der er i fare for at vælte eller knække, hvorved noget eller nogen kan komme til skade.
Flittigmyre kan hjælpe dig med en vurdering af dine træers tilstand.

Risikotræer

Et risikotræ er et træ der er i fare for at vælte eller knække, hvorved noget eller nogen kan komme til skade. Vi arbejder meget med vurdering og håndtering af risikotræer. Typisk er det det forkert beskæring og eller entreprenør-arbejde som er skyld i at træet er til fare for omgivelserne. Mens vi ude i skoven færdes “på egen risiko” er risiko-villigheden i tæt bebyggede områder generelt markant lavere. Hvis man som træ-ejer direkte opfordrer til ophold under træet har man et skærpet ansvar. Derfor er det vigtigt at observere træets vitalitet og holde øje med kronesymptomer og svampelegemer.

Når træet er vurderet arbejder vi med at nedsætte risikoen. Man kunne jo bare afspærre området under træet, men en fjernelse eller en nedsætning af risikoen er den mest gængse metode. Der gør vi f.eks. igennem at aflaste træet med beskæring eller ved at sikre udsatte grene med “kronestabilisering”. Her sikres den svage gren eller stamme med tov eller stropper til andre dele af træet og virker lidt som sikkerhedsselen i en bil. Således at kronesikringen kun belastes med stor vind- (eller sne-) belastning eller ved brud. Vi arbejder med 2 tysk-producerede systemer som er gennemtestede og certificerede.

Som det eneste træplejefirma i Danmark er vi certificeret i TRAQ (Tree Risk Assesment Qualification), der er en international standard i vurdering og håndtering af risikotræer, som den internationale træplejeforening ISA (international Society of Arboriculture) er tovholder på.

Mens nogle af vores kolleger taler om “farlige træer” bruger vi primært vores indsigt og viden omkring “risikotræer”, til at bevare gamle træer så længe som muligt. Det syntes vi giver mest mening, i en urban verden der i den grad mangler træer.