Risikotræer

Risikotræer

Er dine træer sikre?

Et risikotræ er et træ der er i fare for at vælte eller knække, hvorved noget eller nogen kan komme til skade.
Flittigmyre kan hjælpe dig med en vurdering af dine træers tilstand.

Et risikotræ er et træ der er i fare for at vælte eller knække, hvorved noget eller nogen kan komme til skade. Vi arbejder meget med vurdering og håndtering af risikotræer. Typisk er det det forkert beskæring og eller entreprenør-arbejde som er skyld i at træet er til fare for omgivelserne. Mens vi ude i skoven færdes “på egen risiko” er risiko-villigheden i tæt bebyggede områder generelt markant lavere. Hvis man som træ-ejer direkte opfordrer til ophold under træet har man et skærpet ansvar. Derfor er det vigtigt at observere træets vitalitet og holde øje med kronesymptomer og svampelegemer.

Når træet er vurderet arbejder vi med at nedsætte risikoen. Man kunne jo bare afspærre området under træet, men en fjernelse eller en nedsætning af risikoen er den mest gængse metode. Der gør vi f.eks. igennem at aflaste træet med beskæring eller ved at sikre udsatte grene med “kronestabilisering”. Her sikres den svage gren eller stamme med tov eller stropper til andre dele af træet og virker lidt som sikkerhedsselen i en bil. Således at kronesikringen kun belastes med stor vind- (eller sne-) belastning eller ved brud. Vi arbejder med 2 tysk-producerede systemer som er gennemtestede og certificerede.

Som det eneste træplejefirma i Danmark er vi certificeret i TRAQ (Tree Risk Assesment Qualification), der er en international standard i vurdering og håndtering af risikotræer, som den internationale træplejeforening ISA (international Society of Arboriculture) er tovholder på.

Mens nogle af vores kolleger taler om “farlige træer” bruger vi primært vores indsigt og viden omkring “risikotræer”, til at bevare gamle træer så længe som muligt. Det syntes vi giver mest mening, i en urban verden der i den grad mangler træer.

Kontakt os

Varme anbefalinger

Stenvænget har i mange år kæmpet med at tæmme vores lille kvarters velvoksne vejtræer, der står i vejbede skiftevis i den ene og anden side af vejen, bl.a. for at dæmpe trafikken. Men når man beskærer, sætter det bare ny og kraftig vækst i gang. Så dagen kom, hvor vi besluttede at de måtte falde med henblik på nyplantning. Flittigmyre ApS v. Moses Løvstad fik tildelt opgaven med at fælde træerne og fræse stubbe, som blev udført på de aftalte dage til aftalt pris og alt efter aftale ned til sidste stub inkl. oprydning. Vi kan på det varmeste anbefale Flittigmyre og ser selv frem til et fortsat samarbejde.

Formand for Grundejerforeningen Stenvænget, E. H. Hansen – Hedehusene

Toppoint fra Rødovre

Vi havde et kæmpe grantræ i haven som vi gerne ville have fjernet, det stod tæt på både vores hus og børnenes lege hus. Moses kom og besigtige opgave om med stort overblik fik han rådgivet os om opgave og hvordan han kunne løse den. Uden risiko for hverken hus og legehus. 4 dage senere kom Moses tilbage og fældede træet. Og ikke bare fjernede det, men samtlige grene var ryddet væk og han sluttede med at rive græsplænen. Så ud over at et 8 meter højt træ var væk kunne man ikke se de havde været der. Vi var meget tilfredse med arbejdet både rådgivning inden og udførelsen. Især oprydningen efter arbejdet – Vi giver top point herfra.

Claus Fjelde – Rødovre

Topprofessionelle

Vil til enhver tid vælge Flittigmyre igen, hvis vi får brug for det. Vi skulle have fældet 3 træer i vores have, og allerede dagen efter, vi havde skrevet til dem, kom de forbi og gav et godt tilbud. De mødte op på den aftalte dag med professionelt udstyr incl advarselsskilte med “Træfældning” og så knoklede de bare derudad og efterlod områderne flot ryddet. Der var bare styr på alle detaljer. Så absolut fuld tilfredshed og klare anbefalinger herfra.

Marianne Valerius – Søborg