Beskæring

Som certificerede arborister (træplejere) vil vi altid meget hellere pleje end at fælde træer. Vi brænder for pleje og beskæring af træer i bynære omgivelser.

Topkapning

Vi udfører ikke topkapning, hvor man saver toppen af træer, for f.eks. at få mere lys i haven. Det er en forældet og ikke faglig forsvarlig fremgangsmåde, som skader træerne.

Vi udfører alle fagligt korrekte beskæringer:

Opbygningsbeskæring

af nyetablerede træer (2-3 år efter udplantning fra planteskolen).

Sikkerhedsbeskæring

for døde grene eller kritisk svage grene (udføres året rundt).

Beskæring af frugttræer

anset om det er for pryd eller høst.

Fritrumsbeskæringer

ved f.eks. veje (lovpligtig minimumshøjde 4,2 meter), fortov (lovpligtig minimumshøjde 2,7 meter) og luftledninger (sikkerhedsafstand afhængig af lednings-type).

Udtynding og biologisk korrekt beskæring

af træer og buske.

Kronereduktion

hvor hele træets krone reduceres under hensyntagen til træets æstetik og fremtid. Afhængig af træsorten kan man på sunde og vitale træer reducere op til 20-25% af bladmassen på en gang.

Indskæring af hæk

når du har vendt ryggen til og hækken er vokset i vildskab.

Formklipning

af stedsegrønne træer og buske.

Pleje af ældre ikoniske og historiske træer

Vi arbejder mod at blive VETcert certificeret, som det første firma herhjemme. Det er en fælles europæisk standard for pleje af ældre træer, som er en garanti for at man har særlig viden og specifikt pleje af ældre træer. Det kan f.eks. være ikoniske og historiske træer med stor kultur historisk betydning.