Select Page

KROMARKEN 22  ·  3480 FREDENSBORG  ·  (+45) 8181 7581  ·  moses@flittigmyre.dk

HOS FLITTIGMYRE ER VI SPECIALISTER I AT LØSE VANSKELIGE OPGAVER

Det kan både være i højden eller i kompleksitet. F.eks. beskæring eller nedtagning af træer i tæt bymæssig bebyggelse, ved eller nær offentlig vej, langs banestrækninger, over eller under luftledninger eller langs vandet.

Vi benytter os af klatring, lift og kran til de vanskeligste opgaver, men udfører også alle former for beskæring, træfældning, udtynding i bevoksninger og så er ikke for fine til at have en hækkeklipper i hænderne.

SPIDSKOMPETENCER

Træfældning

Hos Flittigmyre udfører vi alle former for træfældning. Det er typisk enten “retningsbestemt fældning” hvor man fælder hele træet i et stykke fra jorden eller “sektionsfældning” hvor vi med klatring (eller lift) fælder træet i mindre stykker oppefra og ned. Vi arbejder ofte med nedfiring med reb eller med kran, således at grene og stammer kommer kontrolleret til jorden. Der med kan vi fælde træer tæt op af bygninger og kritisk infrastruktur. Også selvom der f.eks. et drivhus eller andet under træet som ikke må lide overlast. 

Træet fylder altid meget mere nede på jorden end oppe i luften. Derfor tilbyder vi altid at fjerne grenaffald og stammer og stå for bortkørsel til genanvendelse (biomasse til brændsel i kraftvarme-værker). Vi kan dog også flishugge grenaffaldet på stedet som kan bruges til f.eks. bunddække i bede og ukrudtbekæmpelse omkring træer og buske. Stammerne kan som alternativ skæres op i korte længder på stedet, så kunden (eller naboen) selv kan flække dem ud til brænde. 

Trods stor rutine arbejder vi intenst med sikkerhed og arbejdsmiljø. Som vi plejer at sige “Murphy sover aldrig”. Derfor er vi selvfølgelig uddannede, certificerede og forsikrede (igennem vores branche-organisation Dansk Anlægsgartnere. Vi opdaterer løbende vores viden og deltager i kurser og workshops inden for bla. rigging (nedfiring) og kranarbejde i ind- og udland.

 

Plantning

Når man fælder et træ skal man selvfølgelig plante et nyt. Eller endnu bedre plante flere nye træer. Typisk er et forkert plante-valg i tidernes morgen årsag til at træer skal fældes. Derfor rådgiver vi gerne omkring hvilke træer det passer til stedet og kan hjælpe med at finde et træ som ikke vokser fra en lige med det samme. Men har man plads skal man jo også gerne tænke på hvad der skal være det store træ om 100 år. 

Vi arbejde tæt sammen med de førende planteskoler, som er specialiseret i store træer og kan både tilbyde plantning, vanding i de første vækstsæsoner og den efterfølgende pleje (Opbygningsbeskæring af nyetablerede træer 2-3 år efter udplantning fra planteskolen) 

Vi opdaterer løbende vores viden om plantning af træer og er hyppige deltagere på konferencer og workshops om emnet.

Beskæring

Som certificerede arborister (træplejere) vil vi altid meget hellere pleje end at fælde træer. Vi brænder for pleje og beskæring af træer i bynære omgivelser. Vi udfører alle fagligt korrekte beskæringer:

Opbygningsbeskæring af nyetablerede træer (2-3 år efter udplantning fra planteskolen).

Sikkerhedsbeskæring for døde grene eller kritisk svage grene (udføres året rundt).

Fritrumsbeskæringer ved f.eks. veje (lovpligtig minimumshøjde 4,2 meter), fortov (lovpligtig minimumshøjde 2,7 meter) og luftledninger (sikkerhedsafstand afhængig af lednings-type).

Beskæring af frugttræer uanset om det er for pryd eller høst.

Kronereduktion hvor hele træets krone reduceres under hensyntagen til træets æstetik og fremtid. Afhængig af træsorten kan man på sunde og vitale træer reducere op til 20-25% af bladmassen på en gang.

Indskæring af hæk når du har vendt ryggen til og hækken er vokset i vildskab.

Formklipning af stedsegrønne træer og buske.

Udtynding og biologisk korrekt beskæring af træer og buske.

Pleje af ældre ikoniske og historiske træer.  Vi arbejder mod at blive VETcert certificeret, som det første firma herhjemme. Det er en fælles europæisk standard for pleje af ældre træer, som er en garanti for at man har særlig viden og specifikt pleje af ældre træer. Det kan f.eks. være ikoniske og historiske træer med stor kultur historisk betydning.

 

Vi udfører ikke topkapning, hvor man saver toppen af træer, for f.eks. at få mere lys i haven. Det er en forældet og ikke faglig forsvarlig fremgangsmåde, som skader træerne. Ingen arborister med respekt for sig selv udbyder “topkapning”, som har været af mode siden slutningen af 1970´erne…

Pleje af grønne områder

 Vi tilbyder plejeaftaler for vedligehold af grønne områder. Vores kunder er typisk gårdlaug. ejerforeninger, boligforeninger, firmaer eller private som ønsker grøn pleje på højeste niveau. Vi er certificerede arborister (træplejere) og kan byde ind med en større faglighed end de fleste ejendomsservice firmaer til konkurrence dygtige priser.

Risikotræer

Et risikotræ er et træ der er i fare for at vælte eller knække, hvorved noget eller nogen kan komme til skade. Vi arbejder meget ved vurdering og håndtering af risikotræer. Typisk er det det forkert beskæring og eller entreprenør-arbejde som er skyld i at træet er til fare for omgivelserne. Mens vi ude i skoven færdes “på egen risiko” er risiko-villigheden i tæt bebyggede områder generelt markant lavere. Hvis man som træ-ejer direkte opfordrer til ophold under træet har man et skærpet ansvar. Derfor er det vigtigt at observere træets vitalitet og holde øje med kronesymptomer og svampelegemer.

 

Når træet er vurderet arbejder vi med at nedsætte risikoen. Man kunne jo bare afspærre området under træet, men en fjernelse eller en nedsætning af risikoen er den mest gængse metode. Der gør vi f.eks. igennem at aflaste træet med beskæring eller ved at sikre udsatte grene med “kronestabilisering”. Her sikres den svage gren eller stamme med tov eller stropper til andre dele af træet og virker lidt som sikkerhedsselen i en bil. Således at kronesikringen kun belastes med stor vind- (eller sne-) belastning eller ved brud. Vi arbejder med 2 tysk-producerede systemer som er gennemtestede og certificerede.

 

Vi arbejder mod at blive TRAQ (Tree Risk Assesment Qualification) certificeret i foråret 2020. Der er en international standard i vurdering og håndtering af risikotræer, som den internationale træplejeforening ISA (international Society of Arboriculture) er tovholder på.

Stubfræsning

Når træet er fældet anbefaler vi altid at man efterlader dødt ved (træ) til glæde for biodiversiteten. Specielt hvis træstubben er hul vil den udgøre et perfekt tilholdssted for f.eks. svampe, insekter, snegle, flagermus, fugle og små gnavere.

 

Men hvis træstubben står midt i græsplænen eller man skal videre med byggeri, anlæg af have eller genplantning, kan det give rigtig god mening at stubfræse stubben væk. Vores Bandit stubfræser på bælter er kun 71 cm. bred og kommer ind igennem de fleste havelåger.

SIKKERHED

Vi passer både godt på kundens ejendom, os selv og miljøet. Det betyder helt konkredt at vi; udelukkende arbejder efter Arbejdstilsynets vejledninger om sikkert arbejde i højden og kun påtager os arbejde som vi kan stå inde for og udføre fagligt korrekt i et sikkert arbejdsmiljø. Igennem medlem af vores brancheorganisation “Danske Anlægsgartnere” er vi med i hånværker garanti ordningen og dækket af erhvervsansvars-forsikring uden forbehold op til 12,5 mio. kr.

BÆREDYGTIGHED

Miljøet ligger os meget på sinde så vi bestræber os altid på at gøre vores miljøbelastning mindst mulig. Vi investeret i en el drevet maskinpark (for at skåne miljøet og mindske støjgener) og vi benytter altid alkylat miljøbenzin i vores motorsave. Vi kan hjælpe med at give dit træ nyt liv og værdi ved at skære det op til tømmer og bygge af det. Det gamle pæretræ kan opskæres til planker og måske blive til et nyt bord eller lignende. Vi vejleder også gerne i hvordan træ- og gren “affald” kan medvirke til at øge biodiversiteten i dit område og hvordan du kan plante nyt når det gamle træ bliver fældet.