Hvad er en arborist?

Ordet arborist kommer fra den latinske ord for træ – Arbor. En arborist er en klatrende træplejer, med stor viden og indsigt i f.eks. træbiologi, plantning, biologisk korrekte beskæringsteknikker, sygdomme og skadesvoldere, vitalisering af rødder, pleje af ældre træer, kronestabilisering, vurdering af risiko træer og meget andet.

Arborist er ikke en beskyttet titel på linie med arkitekt. Men lige som at det er en god ide at vælge en uddannet og kompetent fagperson til at tegne sit nye hus, er der også god grund til at vælge en uddannet og certificeret arborist til at pleje sine træer. Hos os er alle ansatte enten certificeret European Treeworker eller i færd med at blive det.

Som arborister elsker vi nemlig at pleje træer, så det klarer sig godt, på den lange bane. Det er nemlig ikke bare sund fornuft at pleje træerne, men også en god forretning at adressere problemer i tide. Ofte venter folk for længe med at gøre noget ved deres træer, så fældning er den eneste udvej.

Hos Flittigmyre vil vi gerne skille os ud på vores faglighed. Det gør vi igennem at deltage i workshops, klatrekonkurrencer, seminarer og konferencer om træpleje i ind- og udland. Desuden erfaringsudveksler vi med vores dygtigste kolleger og førende eksperter og følger med hvad der rør sig inden for den grønne branche gennem vores medlemskab af Danske Anlægsgartnere.

Så ved at vælge en certificeret træplejer som er medlem af Danske Anlægsgartnere får du en faglært specialist som har styr på både fagligheden, forsikringen og er omfattet af Håndværkergaranti.

Hvorfor topkapning skader træer
Hvorfor topkapning skader træer

Topkapning er den mest skadelige "træbeskæring" der kan udføres. På trods af mere end 40 års litteratur og kurser om den skadelige effekt, bruges topkapning stadig. Her forklarer vi hvorfor topkapning ikke er acceptabel beskæringsteknik og vi kigger på nogle bedre...

Hvornår skal mine træer beskæres?
Hvornår skal mine træer beskæres?

Hvornår er det helt rigtige tidspunkt at beskære træer? Der er mange myter og fejlinformation om beskæring af træer. Noget stammer fra uvidenhed og andet fra gængs praksis og “vi plejer”… Med forbehold for enkelte arter som falder uden for nummer, beskæres de fleste...

Dør mit kastanjetræ?
Dør mit kastanjetræ?

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) er et smukt træ med sine store brede krone, flotte blade og de karaktaristiske hvide blomster. Desværre rammes træet ofte af hestkastanje minermøl (Cameraria ohridella). Minermøllens larver (der er ca. 3 mm. lange) spiser...

Hvorfor topkapning skader træer
Hvorfor topkapning skader træer

Topkapning er den mest skadelige "træbeskæring" der kan udføres. På trods af mere end 40 års litteratur og kurser om den skadelige effekt, bruges topkapning stadig. Her forklarer vi hvorfor topkapning ikke er acceptabel beskæringsteknik og vi kigger på nogle bedre...

Hvornår skal mine træer beskæres?
Hvornår skal mine træer beskæres?

Hvornår er det helt rigtige tidspunkt at beskære træer? Der er mange myter og fejlinformation om beskæring af træer. Noget stammer fra uvidenhed og andet fra gængs praksis og “vi plejer”… Med forbehold for enkelte arter som falder uden for nummer, beskæres de fleste...

Dør mit kastanjetræ?
Dør mit kastanjetræ?

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) er et smukt træ med sine store brede krone, flotte blade og de karaktaristiske hvide blomster. Desværre rammes træet ofte af hestkastanje minermøl (Cameraria ohridella). Minermøllens larver (der er ca. 3 mm. lange) spiser...