Dør mit kastanjetræ?

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) er et smukt træ med sine store brede krone, flotte blade og de karaktaristiske hvide blomster. Desværre rammes træet ofte af hestkastanje minermøl (Cameraria ohridella). Minermøllens larver (der er ca. 3 mm. lange) spiser bladkødet og laver de “minegange” som giver dem deres navn. Det farver bladene brune og træet svækkes.

Men den nyeste forskning tyder på, at det stort set kun er kosmetisk skade. Selvom træet svækkes igennem nedsat fotosyntese, har det næsten ingen indflydelse på træets generelle sundhedstilstand og tilvækst. Kun hvis træet er svækket af andre faktorer som f.eks. tørke, komprimeret jord eller saltning kan det bidrage til at træet går ud. Der er derfor ingen grund til at man farer ud og fælder træet blot pga. de misfarvede blade.

Det man kan gøre er at fjerne alle bladene, fra jorden, om efteråret så minermøllen ikke kan overvintre der. De voksne minermøl er ret dårlige flyvere. Det gør at træer som står i vinden angribes i mindre grad end træer som stå i læ. Udtynding i bevoksningen under træerne og opsætning fugle-kasser til larvespisene småfugle (som f.eks. blåmejser) kan være en billigt måde at bekæmpe hestekastanje minermøl.

Vil man plante nye kastanje træer kan man med fordel vælge den rødblomstrede hestekastanje (Aesculus x carnea) som er en hybrid mellem den almindelige hestekastanje og den amerikanske.

De kan dog begge rammes af hestekanstanje-bakteriekræft, en sygdom som spredes igennem vandkilder og urent beskæringsværktøj (derfor skal man altid rense sit værktøj med sprit inden man beskærer det næste træ). Kræften standser træets væsketransport, så det til sidst går ud. Symptomerne er barkdød, slimflåd, mørke pletter på barken og misfarvning af løvet.

Er du i tvivl om dit træs sundhedstilstand kan du kontakte din lokale certificerede arborist

Hvad er en arborist?
Hvad er en arborist?

Ordet arborist kommer fra den latinske ord for træ – Arbor. En arborist er en klatrende træplejer, med stor viden og indsigt i f.eks. træbiologi, plantning, biologisk korrekte beskæringsteknikker, sygdomme og skadesvoldere, vitalisering af rødder, pleje af ældre...

Hvorfor topkapning skader træer
Hvorfor topkapning skader træer

Topkapning er den mest skadelige "træbeskæring" der kan udføres. På trods af mere end 40 års litteratur og kurser om den skadelige effekt, bruges topkapning stadig. Her forklarer vi hvorfor topkapning ikke er acceptabel beskæringsteknik og vi kigger på nogle bedre...

Hvornår skal mine træer beskæres?
Hvornår skal mine træer beskæres?

Hvornår er det helt rigtige tidspunkt at beskære træer? Der er mange myter og fejlinformation om beskæring af træer. Noget stammer fra uvidenhed og andet fra gængs praksis og “vi plejer”… Med forbehold for enkelte arter som falder uden for nummer, beskæres de fleste...

Hvad er en arborist?
Hvad er en arborist?

Ordet arborist kommer fra den latinske ord for træ – Arbor. En arborist er en klatrende træplejer, med stor viden og indsigt i f.eks. træbiologi, plantning, biologisk korrekte beskæringsteknikker, sygdomme og skadesvoldere, vitalisering af rødder, pleje af ældre...

Hvorfor topkapning skader træer
Hvorfor topkapning skader træer

Topkapning er den mest skadelige "træbeskæring" der kan udføres. På trods af mere end 40 års litteratur og kurser om den skadelige effekt, bruges topkapning stadig. Her forklarer vi hvorfor topkapning ikke er acceptabel beskæringsteknik og vi kigger på nogle bedre...

Hvornår skal mine træer beskæres?
Hvornår skal mine træer beskæres?

Hvornår er det helt rigtige tidspunkt at beskære træer? Der er mange myter og fejlinformation om beskæring af træer. Noget stammer fra uvidenhed og andet fra gængs praksis og “vi plejer”… Med forbehold for enkelte arter som falder uden for nummer, beskæres de fleste...