Hvornår skal mine træer beskæres?

Hvornår er det helt rigtige tidspunkt at beskære træer?

Der er mange myter og fejlinformation om beskæring af træer. Noget stammer fra uvidenhed og andet fra gængs praksis og “vi plejer”…

Med forbehold for enkelte arter som falder uden for nummer, beskæres de fleste træer bedst i perioden juli til september. Der har træerne bedst gang i fotosyntesen og har mest kraftoverskud. Det overskud skal du bruge når de skal påbegynde overvoksningen af de såringer vi påfører træet, med vores beskærings-snit. Træer læger nemlig ikke deres sår som mange tror. De danner nyt “ved” hen over det sted hvor de har været såret, pga. f.eks. bark-skade, beskæring eller når en gren er faldet af.

Det næst bedste tidspunkt er “vinterbeskæring” når træerne er i dvale, midt på vinteren. Det er typisk det som gartnere anbefaler. Det gør de udelukkende fordi de har for travlt til beskæring om sommeren, hvor de har travlt med græsklipning, lugning og hækkeklipning. Men for os arborister, der udelukkende arbejder med træer, foretrækker vi at gøre det om sommeren, hvor det er mest hensigtsmæssigt for træerne. Ulempen ved at beskære om vinteren er at der kommer langt flere vanris (uønskedede lodrette skud som vokser frem fra “sovende øjne” på grene eller fra beskæringssnit) end når man beskærer om sommeren.

Det dårligste tidspunkt overhovedet at beskære sine træer er om foråret, lige inden løvspring. Der har træet levet af oplagret energi hele vinteren og skal bruge det sidste energi på at springe ud. Beskærer man der hvor træet er mest sårbart, er risikoen for at det dør overhængende.

Men ingen regler uden undtagelser. Der er enkelte arter som skiller sig og beskæres på andre tidspunkter som f.eks. morbærtræer og magnolia (som er ekstra tricky). Tenbeskæring også kendt som styning eller knudebeskæring af primært ældre træer er en anden undtagelse. Her vil man gerne have så mange skud (vanris) som muligt ud fra beskæringspunktet. Derfor laver man den type beskæring i slut december og i januar. Beskæring for døde grene er også typisk noget vi laver uden for den egentlige beskæringssæson, da her er tale om dødt ved, hvor træet allerede er forberedt på at grene falder af.

Kan man beskære træer uden for beskæringssæsonen? Ja det man da. Men det er på bekostning af træets ve og vel. Desuden er det ofte en dårlig investering i tid eller penge, da beskæring på et uhensigtsmæssigt tidspunkt giver en stor skud tilvækst af hvor man ikke ønsker det.

Er du i tvivl om hvornår dine træer skal beskæres kan du altid spørge din lokale certificerede arborist.

Formbeskæring af en ung robinie (Robinia pseudoacacia) på Vesterbro først i august.

Beskæring for døde grene i Universitetsparken ved Zoologisk museum, i marts måned sammen med Københavns Universitets arborist Jonas.

Beskæring af skovfyr (Pinus sylvestris) på Strandvejen i Skovshoved i juli måned.