Hvorfor topkapning skader træer

Topkapning er den mest skadelige “træbeskæring” der kan udføres. På trods af mere end 40 års litteratur og kurser om den skadelige effekt, bruges topkapning stadig. Her forklarer vi hvorfor topkapning ikke er acceptabel beskæringsteknik og vi kigger på nogle bedre alternativer.

Hvad er topkapning?

Ved topkapning skæres træets top og grene over/tilbage, således at der efterlades en stub, der åbner træet op for angreb for svamp og råd. Typisk er det ønsket om at få mere lys i haven når træerne er blevet for høje (fordi man sandsynligvis har plantet forkert træ på et forkert sted. Nogle folk er bange for, at høje træer er farlige. Men topkapning gør ikke træerne mindre farlige. Faktisk vil topkapning på sigt gøre træerne farligere.

Topkapning stresser træerne

Topkapning fjerner typisk 50-100 % af den bladbærende krone på et træ. Da bladene er fødefabrik for træet, kan det midlertidigt udsulte træet. Hårdheden af beskæringen udløser en slags stressbetonet overlevelsesmekanisme. Træet vil aktivere sovende knopper som danner hurtigtvoksende skud (vanris) ved hvert snit. Træet har brug for at danne en ny mængde af blade hurtigst muligt.
Hvis træet ikke har nok energireserve til at gøre dette vil det blive alvorligt svækket og måske dø. Et stresset træ er mere modtageligt for insekt- og sygdomsangreb. Store åbne beskæringssår udsætter veddet for angreb. Træet kan have mangel på energi til naturligt at forsvare sig mod sådanne angreb. Det bedste sted at foretage en beskæring er lige over eller udenfor grenkraven ved grenhæftet. De fleste træer er biologisk udrustet til at lukke sådan et sår, forudsat at træet er sundt og at såret ikke er for stort. Snit gjort på langs mellem vandrette grene efterlader stubbe med sår som træet måske ikke er i stand til at lukke. Det blottede trævæv begynder derfor at forfalde (rådne). Normalt vil et træ lukke eller indkapsle det angrebne ved, men kun meget få træer kan forsvare de mange store sår fra topkapning. De vednedbrydende svampe har fået fri vej til at bevæge sig ned gennem grenene. Nogle træer som f.eks. birketræer har ikke forsvarsmekanismer til at indkapsle angreb fra svampesporer som kommer igennem luften.

Topkapning kan medføre solskader

Grene i et træs krone producerer i tusindvis af blade for at optage sollys. Igennem fotosyntesen omdannes sollys og C02 til ilt og nærig (sukkerstoffer) til rødderne. Når bladene fjernes, er de resterende grene og stammen pludselig udsat for et højt niveau af både lys og varme. Resultatet kan være solskade på vævet under barken. Dette kan føre til skader såsom, revner i barken og døde grene.

Stort hul i råddent træ

Tidligere topkappet birketræ i Jægerspris, med råd og hulhed i stammen.

Svamp på træ

Tidligere topkappet bøgetræ i Hellerup. Vednedbrydende svampe ved gammelt (og alt for stort) beskærings-snit