Select Page

KROMARKEN 22  ·  3480 FREDENSBORG  ·  (+45) 8181 7581  ·  moses@flittigmyre.dk

HOS FLITTIGMYRE ER VI SPECIALISTER I AT LØSE VANSKELIGE OPGAVER

Det kan både være i højden eller i kompleksitet. F.eks. beskæring eller nedtagning af træer i tæt bymæssig bebyggelse, ved eller nær offentlig vej, langs banestrækninger, over eller under luftledninger eller langs vandet.

Vi benytter os af klatring, lift og kran til de vanskeligste opgaver, men udfører også alle former for beskæring, træfældning, udtynding i bevoksninger og så er ikke for fine til at have en hækkeklipper i hænderne.

Opgaver vi ikke selv er eksperter i, udfører vi i samarbejde med de bedste samarbejdespartnere på området. Det gælder f.eks. gartneropgaver som; beplantning, belægninger og pleje af græsarealer.

SPIDSKOMPETENCER

R

Træpleje

Udtynning, kronereduktion, fjerne tørre/døde grene, styning mv.

R

Træfældning

Retningsbestemt fældning fra jorden – indtrækning af vanskelige træer ved hjælp af spil.

R

Beskæring

Biologisk korrekt beskæring af træer og buske, fra jorden og i højden (i reb eller fra lift)

R

Sektionsfældning

Træfældning fra lift eller nedklatring af grene eller hele træer (også kaldet topkapning)

R

Erhvervsklatring

(Rope Access) Håndværk på svært tilgængelige steder udført ved hjælp af klatring og nedfiring.

R

Udendørs træhåndværk

Tømrer og snedker arbejde. Tilbygning, tagarbejde, ovenlys, døre, vinduer, terrasser og legepladser mv.

R

Vedligeholdelsesplaner

på grønne områder, tilstandsrapporter på træer og bevoksninger og vurderinger af risikotræer – Skriftlig rapport udarbejdet af kompetente fagfolk.

SIKKERHED

Vi passer både godt på kundens ejendom, os selv og miljøet. Det betyder helt konkredt at vi; udelukkende arbejder efter Arbejdstilsynets vejledninger om sikkert arbejde i højden og kun påtager os arbejde som vi kan stå inde for og udføre fagligt korrekt i et sikkert arbejdsmiljø. Vi er selvfølgelig medlem af vores brancheorganisation med fuld erhvervsansvars-forsikring uden forbehold og med en dækning op til 10 mio. kr.

BÆREDYGTIGHED

Miljøet ligger os meget på sinde så vi bestræber os altid på at gøre vores miljøbelastning mindst mulig. Vi investeret i en el drevet maskinpark (for at skåne miljøet og mindske støjgener) og vi benytter altid alkylat miljøbenzin i vores motorsave. Vi kan hjælpe med at give dit træ nyt liv og værdi ved at skære det op til tømmer og bygge af det. Det gamle pæretræ kan opskæres til planker og måske blive til et nyt bord eller lignende. Vi vejleder også gerne i hvordan træ- og gren “affald” kan medvirke til at øge biodiversiteten i dit område og hvordan du kan plante nyt når det gamle træ bliver fældet.

(+45) 8181 7581

 

Kromarken 22 · 3480 Fredensborg

 moses@flittigmyre.dk