Select Page

KROMARKEN 22  ·  3480 FREDENSBORG  ·  (+45) 8181 7581  ·  moses@flittigmyre.dk

HOS FLITTIGMYRE ER VI SPECIALISTER I AT LØSE VANSKELIGE OPGAVER

Det kan både være i højden eller i kompleksitet. F.eks. beskæring eller nedtagning af træer i tæt bymæssig bebyggelse, ved eller nær offentlig vej, langs banestrækninger, over eller under luftledninger eller langs vandet.

Vi benytter os af klatring, lift og kran til de vanskeligste opgaver, men udfører også alle former for beskæring, træfældning, udtynding i bevoksninger og så er ikke for fine til at have en hækkeklipper i hænderne.

SPIDSKOMPETENCER

R

Træpleje

Udtynning, kronereduktion, opstamning, fjerne døde grene, styning, veteranisering af træer, vitalisering af rødder, sikring af træer på byggepladser mv.

R

Træfældning

Træfældning fra jorden, stormfald – indtrækning af vanskelige træer ved hjælp af spil.

R

Beskæring

Biologisk korrekt beskæring af træer og buske, fra jorden og i højden (i reb eller fra lift)

R

Sektionsfældning

Træfældning fra lift eller ved hjælp af klatring, hvor træet fældes oppe fra og ned. Ofte med nedfiring af grene og stammer med reb.

R

Risikotræer

Vurdering af risikotræer, krone-stabilisering, pleje af ældre træer og udarbejdelse af tilstandsrapporter.

SIKKERHED

Vi passer både godt på kundens ejendom, os selv og miljøet. Det betyder helt konkredt at vi; udelukkende arbejder efter Arbejdstilsynets vejledninger om sikkert arbejde i højden og kun påtager os arbejde som vi kan stå inde for og udføre fagligt korrekt i et sikkert arbejdsmiljø. Igennem medlem af vores brancheorganisation “Danske Anlægsgartnere” er vi med i hånværker garanti ordningen og dækket af erhvervsansvars-forsikring uden forbehold op til 12,5 mio. kr.

BÆREDYGTIGHED

Miljøet ligger os meget på sinde så vi bestræber os altid på at gøre vores miljøbelastning mindst mulig. Vi investeret i en el drevet maskinpark (for at skåne miljøet og mindske støjgener) og vi benytter altid alkylat miljøbenzin i vores motorsave. Vi kan hjælpe med at give dit træ nyt liv og værdi ved at skære det op til tømmer og bygge af det. Det gamle pæretræ kan opskæres til planker og måske blive til et nyt bord eller lignende. Vi vejleder også gerne i hvordan træ- og gren “affald” kan medvirke til at øge biodiversiteten i dit område og hvordan du kan plante nyt når det gamle træ bliver fældet.

(+45) 8181 7581

 

Kromarken 22 · 3480 Fredensborg

 moses@flittigmyre.dk